onsdag 12 juni 2019

Vår hållbarhetsstrategi


Vi tror starkt på vår vision Läsglädje för alla, varje dag. Det betyder bland annat att med lönsamhet som grund, bidra till ett hållbart samhälle där även kommande generationer får uppleva läsglädje. Vi alla som arbetar inom företaget har ett stort ansvar att förverkliga denna vision i både stort och smått. Det handlar om att vi driver vår verksamhet affärsmässigt och med lönsamhet i fokus utifrån kundernas krav och behov. Men det handlar också om hur vi alla agerar i olika dagliga situationer – både i relation till varandra, till intressenter utanför företaget och med hänsyn till vår planet.

Läsglädje
Vi ska arbeta aktivt med initiativ som främjar läsning och sprider läsglädje. Läsning och språk är avgörande både för individers och samhällets utveckling.

Sortiment
Vi ska säkerställa ett hållbart och långsiktigt kunderbjudande. Tillsammans med våra leverantörer ska vi se till att våra produkter är säkra och produceras ansvarsfullt. Här är nolltolerans mot barnarbete samt säkra produkter prioriterade områden.

Miljö
Vi ska arbeta aktivt för att minimera vår miljöbelastning, främst genom att minska utsläpp från transporter och miljöpåverkan från förpackningar och emballage. Vi ska återvinna så mycket som praktiskt möjligt av de mängder av emballage som vi hanterar. Vi erbjuder våra kunder, som är i behov av kartonger, att hämta sådana istället för att köpa nya.

Medarbetare
Vi ska vara en trygg, säker och utvecklande arbetsplats med bred mångfald.

Plastpåsar
Vi har inom koncernen agerat för att bidra till minskad plastkonsumtion. I linje med detta tar vi från 1 augusti 2017 betalt för plastpåsar i butik. Detta gör att förbrukningen har minskat - endast 1 av 5 kunder köper idag en plastpåse hos oss. Överskottet från försäljningen av plastpåsar skänks till miljöförbättrande hållbarhetsprojekt.Återvinning av redan lästa böcker
Vi tycker inte det är hållbart att bränna böcker. Bokbål tillhör historien. Böcker ska cirkulera bland läsare och sprida läsglädje. Läsning och språk är avgörande både för individers och samhällets utveckling. Därför tar vi gärna emot begagnade böcker som vi sedan lägger i en "BRIS-låda". Denna låda står i tjänlig väderlek utanför butiken och ger förbipasserande möjlighet att ta en bok och lämna en slant i en bössa. Dessa pengar går oavkortat till BRIS - Barnens Rätt i Samhället.