fredag 24 oktober 2014

Läsborgarmärket - för barns läsande


HJÄLP DINA BARN ATT TA LÄSBORGARMÄRKET  

Ett märke betyder att du har uppnått ett mål. Simborgarmärket är ett bra exempel. Läsborgarmärket betyder att ditt barn är på rätt väg i läsandet.


Minns du den svindlande känslan när du lärde dig läsa? Svarta krumelurer som plötsligt får mening och blir ett expanderande universum. Egentligen är det otroligt att vi kan lära oss läsa, enligt forskarna. Talet är givet människan, men skriften måste vi tillägna oss genom oerhört komplicerade processer, som den mänskliga hjärnan egentligen inte är byggd för. Klart man är värd medalj, när man har lyckats med den bedriften! Läsborgarmärket lanserades hösten 2011 och är tänkt som inspiration och uppmuntran för den som just har knäckt läskoden och kämpar för att få flyt i läsningen. Satsningen blev en succé: sedan starten har över 300 000 läskort och upp emot 100 000 märken delats ut, i vitt, rött och svart. Att ta Läsborgarmärket är kostnadsfritt och ej förbundet med köpkrav.

Emine, 7 år, med sitt första Läsborgarmärke!


Satsningen på Läsborgarmärket blev en succé och sedan starten har 300 000 läskort och upp emot 100 000 märken i vitt, rött och svart delats ut till läsande barn.


Det går till så att du hämtar eller skriver ut ett läskort till ditt barn i butiken. Sedan är det bara att sätta barnet i läsning. Det kan vara böcker som köpts hos oss eller lånats på biblioteket. Det viktiga är att barnet läser. När barnet läst fem böcker så intygar du det på läskortet. Då kan första läsborgarmärket hämtas i butiken av barnet med ifyllt läskort. Så fortsätter det för nästa fem böcker och nästa fem.

Så här går det till

  1. Skriv ut, eller hämta ett läskort hos oss i butiken.
  2. Sätt barnet i läsning! Men kom ihåg att välja böcker som passar ditt barns läsnivå.
  3. Efter fem lästa böcker belönas barnet med det vita Läsborgarmärket, som barnet hämtar gratis hos oss.
  4. Fortsätt läsa och samla alla tre färger!Så här ser läskortet ut som du hämtar i butikenTill slut så är du en riktig bokmal!
Inga kommentarer: