måndag 22 april 2019

Bokbinderi är en av våra tjänster

Den här klassiska boken var inte i bra skick efter många års flitigt användande. Bindningen var i upplösning och höll på att falla samman.

Genom ett samarbete med en kompetent bokbindare har vi nu möjlighet att rädda gamla böcker från förfall. Det är ett hantverksmässigt yrke, som tyvärr mer och mer faller i glömska. Men det finns ett fåtal utbildningar som utbildar i yrket, så hopp finns att det även i framtiden går att rädda gamla böcker.

Kom in till oss om du vill få en offert på renovering av din favoritbok.


Inga kommentarer: