tisdag 9 juli 2013

Läsning gör minnet klarare

Den som läser och skriver mycket och deltar i andra mentalt stimulerande aktiviteter genom livet bevarar sitt minne bättre. Amerikanska forskare lät, i en stor studie, äldre personer genomgå olika tester som mätte minnet och tankeförmågan, samt svara på enkäter om deras läsande och skrivande. Det visade sig i den studien att minnet försämrades långsammare hos de som varit aktiva. Läs böcker och lös korsord! Ett bra sätt att speciellt träna sitt bildminne är att lägga pussel, gärna utmanande med 2-3000 bitar.

Eller vad säger du om det 6 000 bitars Anne Geddes pussel som Marie håller i?