torsdag 26 juli 2012

Sommarerbjudande på Medelpads Flora

Boken om kärlväxtfloran i Medelpad är resultatet av ett mångårigt arbete, som inleddes av Rolf Lidberg och som de senaste åren involverat ett tiotal personer.

I bokens inledande kapitel beskrivs landskapets naturtyper, geologiska förhållanden och klimat samt olika vegetationstyper. Ett kapitel ger en historisk överblick över den tidiga utforskningen av floran i Medelpad., ett annat ägnas barlastfloran under sågverksepoken.

I boken huvuddel, artförteckningen, beskrivs för varje i Medelpad funnen art det tidigaste dokumenterade fyndet, dess nuvarande förekomst i landskapet och i vilka växtmiljöer den påträffas. Uppgifterna baseras främst på inventeringar av bokens huvudförfattare Rolf Lidberg och Håkan Lindström. Motsvarande uppgifter om utbredning i Collinders Medelpads flora från 1909 redovisas som jämförelse. Sammanlagt upptas 2267 taxa, vari inbegrips arter, underarter, varieteter och "småarter" i apomiktiska släkten. Omkring 850 arter kan anses bofasta i landskapet. Med prickkartor beskrivs utbredning för omkring 470 arter.

Medelpads Flora ges ut av Medelpads Botaniska Förening, som har en egen hemsida, klicka här.

När du köper boken under sommaren får du ett bra pris 349 kr, (ord pris 398 kr), men även Sundsvalls Naturguide utan kostnad. Boken, som är på 147 sidor, innehåller intressant information om växter, djur, geologi, kulturmiljö och mycket annat för en rad utflyktsmål i Sundsvall. I boken finns även kartor och många bilder.

Lennart Bergström
Bokhandlarn