tisdag 22 april 2014

Världsbokfonden

För att stimulera barns läsning instiftar Svensk bokhandel Världsbokfonden. För varje barn- & ungdomsbok vi säljer under Världsbokveckan skänker vi 2 kr till Världsbokfonden.

Världsbokfonden har som mål att under kommande Världsbokveckor främja 7-åringars läsande.

tisdag 1 april 2014

Upplevelseboken kommer att revolutionera läsandet

Dags för en uppfinning, Upplevelseboken, som kommer att revolutionera läsandet. Upplevelseboken är en elektronisk läsare som överför och omformar bokens text till bilder, ljus och lukt direkt i läsarens hjärna.

Upplevelseboken består en omformarenhet som ansluts till mini-usb uttaget på e-bokläsaren. Med Bluetooth överförs signalerna till två små och smidiga mottagare, som placeras på glasögonbågens båda skalmar. Mottagarna överför sedan trådlöst bilder, ljud och lukt direkt till vänstra och högra hjärnloben. Uppspelningshastigheten går att justera och det går givetvis att starta, stoppa och snabbspola.

Produkten har tagits fram genom ett mångårigt samarbete mellan forskare vid Neurologiska institutionen vid Universitetssjukhuset i Umeå, forskare inom elektronik vid Mittuniversitetet och bokbranschen. Forskning och produktframtagning har finansierats av EU:s strukturfonder. Produkten har nu knoppats av i ett bolag från Åkroken Science Center, som ska marknadsföra denna produkt.

- Det stora problemet har varit av neurologisk karaktär, att anpassa den trådlösa överföringen från mottagaren i till hjärnloberna så att den fungerar på alla människoskallar, säger professor Adam Gustafsson vid neurologen på Umeå Universitetssjukhus. Människor har olika tjocklek på skallen och hjärnlobernas mottagningskapacitet skiljer väldigt mycket mellan olika individer.

- Det här är en oerhörd framgång för Mittuniversitetet att vi lyckats lösa ett till synes omöjligt problem, säger professor Mattias Nilsson vid Mittuniversitetet. Men det har varit ett fruktbart samarbete mellan neurologerna och Mittuniversitetets forskare inom nanoteknik, mikrosystem och programvaruteknik.

Upplevelsebokens omformare, som ansluts till e-bokläsaren, och mottagarenhet (röd)

Bokhandlarn testar utrustningen. Ger en totalupplevelse, säger han.